دسامبر 28, 2021

دمای هوا در غرب کانادا به ۵۶- درجه رسید

هجوم هوای قطب شمال در بخش‌هایی از غرب کانادا دمای بسیار سردی را به همراه دارد. محیط زیست کانادا هشدارهای سرمای شدید را برای کل استان […]
×