نوامبر 29, 2021

سقف مجاز حمل ارز هنگام ورود به کانادا چقدر است ؟

در سفرهای هوایی به کانادا هیچ محدودیتی برای همراه داشتن پول‌نقد یا همان ارز وجودندارد. تنها قانونی که باید رعایت‌شود این است که اگر میزان ارزی […]
×