ژوئن 8, 2021

گاوین وود ، خالق Polkadot، پانزدهم ژوئن را برای اولین حراج پاراچین Kusama پیشنهاد می کند.

اگر شورا به برنامه موقت آزمایشی که اخیراً منتشر شد رأی دهد ، اولین حراج پاراچین Kusama می تواند تا اواسط ماه ژوئن اتفاق بیفتد. گاوین […]
×