آوریل 5, 2022

حذف عوارض دو بزرگراه در انتاریو

Published April. 5, 2022 از روز ۵ ایپریل (April) پرداخت عوارض در دو بزرگراه‌ 412 و 418 در منطقه دورهام (Durham) برای همیشه لغوشد. رئیس دولت […]
×