ژوئن 8, 2021

لیست کامل فعالیتهای مجاز پس از ورود انتاریو به فاز یک بازگشایی‌ها از روز جمعه 11 ژوئن

انتاریو با توجه به بهبود شرایط، در تاریخ ۱۱ ژوئن (June) سه روز زودتر از موعد مقرر، وارد فاز اول بازگشایی‌ها خواهدشد و پیش از رفتن […]
×