جولای 13, 2021

آیا در بریتیش‌کلمبیا نوشیدن الکل در ملاء‌عام یا مستی جرم است؟

طبق بند ۷۳ قانون کنترل و صدور مجوز مشروبات الکلی در بریتیش‌کلمبیا، مصرف الکل (consumption of alcohol) یا همراه‌داشتن آن در مکان‌های عمومی به استثناء موارد […]
×