جولای 18, 2021

از اسپری‌های ضد‌آفتاب Neutrogena تولید جانسون اند جانسون استفاده‌نکنید.

بهداشت کانادا مصرف اسپری‌های ضد‌آفتاب Neutrogena را به‌دلیل درصد بالای بنزن (benzene) در آنها خطرناک‌ خوانده و برای عدم استفاده از این محصولات شرکت جانسون اند […]
×