دسامبر 25, 2021

توصیه های بهداشت بریتیش‌کلمبیا باتوجه به ظرفیت حداکثری انجام تست کووید

مقامات بهداشت عمومی بریتیش کلمبیا می‌گویند سایتهای انجام تست، با بالاترین ظرفیت خود درحال کار هستند زیرا این استان بدترین موج کووید-19 تاکنون را پشت سر […]
×