نوامبر 9, 2021

وضعیت ترافیک در گذرگاه‌های مرزی کانادا و آمریکا

در اولین روز درطی ۲۰ ماه گذشته که کانادایی‌های کاملاً واکسینه شده مجاز به عبور از مرز زمینی آمریکا برای سفرهای غیرضروری بودند، در برخی مناطق […]
×