سپتامبر 2, 2021

تجمع اعتراضی هزاران نفر در مقابل بیمارستان ونکوورعلیه واکسیناسیون اجباری

روز چهارشنبه جمعیتی حدود ۲۰۰۰ نفر، در مقابل بیمارستان عمومی ونکوور (Vancouver General Hospital) تجمع‌کرده و علیه الزامات واکسیناسیون که محدودکننده‌ و به‌قول آنها استبدادی “tyranny” […]
×