اکتبر 15, 2021

راه‌اندازی برنامه‌ی تأیید واکسیناسیون برای مشاغل انتاریو

انتاریو برنامه تأیید واکسن (Verify Ontario app) را برای مشاغل راه‌اندازی کرده و از امروز برای دانلود توسط بیزینس‌های استان در دسترس است. این اپلیکیشن مختص […]
×