دسامبر 17, 2021

با سرمایه‌گذاری ۲۰۰هزار دلاری در بیزینس‌های محلی انتاریو می‌توانید درخواست مهاجرت بدهید

استان انتاریو در حال برنامه ریزی برای پذیرش ۱۰۰ مهاجر در دو سال آینده تحت برنامه ای است که به کارآفرینان خارجی اجازه می دهد پس […]
×