آوریل 10, 2022

اثرات بودجه‌ی پیشنهادی ۲۰۲۲ کانادا بر مهاجرت و شهروندی

Published April. 8, 2022 در بودجه ۲۰۲۲ تعدادی از اولویت های مهاجرتی کانادا مشخص شد: اکسپرس انتری (Express Entry): دولت فدرال پیشنهاد می کند قانون مهاجرت […]
×