دسامبر 3, 2021

جدیدترین آپدیت از باز یا مسدود بودن بزرگراه‌های بریتیش‌کلمبیا

🔹️بزرگراه 1 / بزرگراه ترانس کانادا (Highway 1/Trans-Canada Highway) ● بین Popkum و Hope باز است، ● بین Abbotsford و Chilliwack باز است، اما تردد وسایل […]
×