دسامبر 22, 2021

با گشترش شیوع اومیکرون، بریتیش‌کلمبیا بازهم محدودیت‌ها را تشدیدکرد

پیش ازین استان بریتیش‌کلمبیا محدودیت‌هایی را برای گردهمایی‌های خانوادگی در تعطیلات و ظرفیت سالن‌ها و… اعلام‌کرده‌بود اما علاوه‌برآن، طبق آخرین دستور بهداشت عمومی استان در روز […]
×