آوریل 8, 2022

سیستم درآمد بازنشستگی در کانادا (قسمت ۲)

🔹️طرح های بازنشستگی با حمایت کارفرما دو منبع درآمد دیگر برای بازنشستگی طرحهایی هستند که ازطریق حمایت کارفرما تامین می‌شوند: ● طرح پس انداز بازنشستگی ثبت […]
آوریل 7, 2022

سیستم درآمد بازنشستگی در کانادا – پارت ۱

درآمد دوران بازنشستگی معمولاً از سه منبع اصلی به دست می آید: ● برنامه بازنشستگی کانادا ( CPP) / طرح بازنشستگی کبک ( QPP ) ● […]
×