سپتامبر 22, 2021

چرا بیت کوین از بحران جهانی بازار سهام در امان است؟

عدم ادغام بیت کوین با منابع مالی سنتی و ناتوانی آن در فروش اجباری برای پوشش خسارات مالی به این معنی است که در صورت سقوط […]
×