ژوئن 25, 2021

کاهش قیمت جدید XPR در برابر BTC اگر الگوهای نموداری تا آخرهمینطور باقی بماند.

مراقب قیمت XRP در بازار رشد صعودی سهام باشید. الگوی سر وشانه از نظر آماری در بین دقیق ترین شاخص های نشان دهنده ی روند دقیق […]
×