ژانویه 7, 2022

اقتصاد کانادا در ماه دسامبر ۵۵ هزار شغل ایجاد کرد

اقتصاد کانادا در ماه دسامبر ۵۵۰۰۰ شغل ایجاد کرد و به گزارش آمار کانادا (Statistics Canada ) نرخ بیکاری به 5.9 درصد رسید، این شاخص در […]
×