جولای 18, 2022

افزایش تورم در اثر کمبود نیروی انسانی

published on July 16th, 2022 چرا کمبود نیروی انسانی اخیر و افزایش دستمزدها باعث افزایش تورم شده است؟ به گفته یک اقتصاددان، از آنجایی که پیامدهای […]
×