جولای 24, 2021

شهروندان ال سالوادور در اعتراض به تصویب بیت کوین به عنوان پول قانونی به خیابان ها می روند.

علیرغم محدودیت سه ماهه ی اعتراضات، گروهی از شهروندان ال سالوادور متشکل از اتحادیه های چپ گرا، سازمان های دانشجویی و دیگران در مجلس قانون گذاری […]
×