جولای 8, 2021

از استخراج ارز دیجیتال تا شرکت های نرم افزاری ، سرکوب های نظارتی چین بر رمزنگاری همچنان ادامه دارد.

موسسات مالی ، استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال و اکنون شرکت های نرم افزاری – تنظیم کنندگان بازار چین در آینده برای سرکوب تا کجا پیش خواهند […]
×