سپتامبر 25, 2021

آخرین روند سود و زیان در بازار بیت کوین

نگاهی به معیارهای پیشرفت بازار بیت کوین، مانند SOPR، بر مبنای هزینه دارنده بلند مدت، حجم خرج شده و دارنده بلند مدت MVRV. ابتدا نسبت سود […]
×