ارسال حواله به کانادا

ارسال حواله به کانادا و واریز آن به صورت داخلی و با ارائه رسید تایید شده از اداره مبارزه با پولشویی کانادا(fintrac)

صرافی حافظ حواله مشتریان خود را در کمتر از ۱۲ ساعت به حساب مقصد به صورت داخلی(سفید) و با ارائه رسید معتبر واریز مینماید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

×