BIS در پروژه فرامرزی ارز دیجیتال به بانکهای مرکزی فرانسه و سوئیس می پیوندد.

BIS در پروژه فرامرزی ارز دیجیتال به بانکهای مرکزی فرانسه و سوئیس می پیوندد.

پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی توافق فرامرزی فیات فرانسه و سوئیس را آزمایش خواهد کرد.
بانک فرانسه و بانک ملی سوئیس در حال همکاری با بانک Innovation Hub برای توافق های بین المللی ازمایش سیستم عمده فروشی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تحت عنوان پروژه Jura هستند.
بر اساس بیانیه بانک فرانسه در روز پنجشنبه ، مطالعه آزمایشی بروی پروژه ژورا همچنین یک شرکت خصوصی تحت حمایت شرکت خدمات جهانی Accenture مشارکت خواهد کرد. دیگر شرکت های خصوصی شامل Credit Suisse ، UBS ، SIX Digital Exchange و R3 است.
گزارش شده است که در این آزمایش از دو ارز دیجیتال بانک مرکزی عمده استفاده خواهد شد، یکی وابسته به یورو و دیگری وابسته به فرانک سوئیس. بر اساس بیانیه این فرآیند شامل مبادله ابزار مالی در برابر هر ارز دیجیتال عمده از طریق دستگاه تسویه حساب در مقابل پرداخت است.
به نقل بخشی از بیانیه ، بانک فرانسه نشان داد که تسویه حساب برای هر دو طرف معامله در بانکهای مستقر در دو کشور اتفاق می افتد.
Jura به دنبال توسعه کار گسترده بانک مرکزی فرانسه در مورد ارز دیجیتال است که توجه چندین موسسه خدمات مالی بزرگ اروپا را نیز برای مشارکت به خود جلب کرده است. در ژوئن سال 2020 ، بانک مرکزی هشت موسسه مالی را برای آزمایش پروژه بین بانکی ارز دیجیتال خود انتخاب کرد.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد