Hafez Financial Services

logo-hafez04@2x

الزامی شدن انجام تست سریع کرونا در دو دانشگاه بزرگ بریتیش‌کلمبیا

اخبار ومقالات

دانشگاه بریتیش‌کلمبیا (University of British Columbia) و دانشگاه سایمون فریزر (Simon Fraser)، روز پنجشنبه اعلام‌کردند کسانیکه واکسینه نیستند یعنی دو دوز واکسن خود را دریافت‌نکرده‌اند، باید تست سریع (rapid test) بدهند.
این الزام شامل تمام دانشجویان، اساتید، کارکنان و بازدیدکنندگانی است که وارد محوطه‌ی دانشگاه می‌شوند.
همچنین کسانی‌که تمایل ندارند وضعیت واکسیناسیونشان را فاش‌کنند نیز شامل این قانون می‌شوند.
جزئیات الزامات واکسیناسیون و انجام تست هنوز مشخص‌نشده اما دانشگاه SFU در مورد تست سریع گفته‌است که باید به‌طور منظم (regularly) انجام شود و دانشگاه UBC هنوز توالی انجام تست را اعلام‌نکرده‌است.

مسئولان دانشگاه به تمام کسانیکه واجدشرایط دریافت واکسن هستند، اکیدا توصیه می‌کنند در اسرع وقت واکسن بزنند.
آنها امیدوارهستند با تعیین الزام تست برای دانشجویان غیرواکسینه، تعداد بیشتری از افراد، واکسینه‌شوند.

پیشتر هم اعلام‌شده‌بود دانشجویانی که در اقامتگاه‌های دانشجویی زندگی می‌کنند و همچنین کسانی‌که در رشته‌های بهداشتی تحصیل می‌کنند، ملزم به واکسیناسیون کامل هستند. این افراد تا ۷ سپتامبر (September) مهلت دارند تا گواهی دریافت حداقل یک دوز را به دانشگاه، ارائه‌کنند.

همچنین طبق قوانین استانی، کسانیکه می‌خواهند از رستوران‌های داخل محوطه‌ استفاده‌کنند یا در فعالیت‌های ورزشی و جلسات و کلوپ‌های سرپوشیده شرکت‌کنند، باید گواهی واکسیناسیون داشته‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید