Hafez Financial Services

logo-hafez04@2x

مسافران کانادائی به مقصد بریتانیا، دیگر لازم نیست دوران قرنطینه را سپری‌کنند.

اخبار ومقالات

بریتانیا ۷ کشور دیگر را به لیست سبز سفر (green travel list) خود اضافه‌کرد و کانادا در این لیست قراردارد.
مسافران کشورهایی که از وضعیت زرد به لیست سبز بریتانیا افزوده می‌شوند، در هنگام ورود به بریتانیا از قرنطینه معاف می‌شوند.
از ساعت ۴:۰۰ بامداد ۳۰ آگوست (August) مسافران کانادائی به مقصد بریتانیا، فارغ از وضعیت واکسیناسیونشان می‌توانند بدون قرنطینه وارد این کشور شوند.
انجام ۲ تست کرونا یکی سه روز قبل از عزیمت و دیگری دو روز بعد از ورود به بریتانیا الزامیست.
مسافران تنها درصورتی قرنطینه می‌شوند که جواب یکی از تستهایشان مثبت‌شود.
تعداد موارد ابتلا و درصد واکسیناسیون در کشورهای مختلف، مبنای قرارگیری آنها در لیست سفر بریتانیا که شامل سه وضعیت قرمز، زرد و سبز است، می‌باشد.

۶ کشور دیگری که همانند کانادا وارد لیست سبز شده‌اند :

Denmark, Finland, Lithuania, Switzerland, Liechtenstein و the Azores

دیدگاهتان را بنویسید