Hafez Financial Services

logo-hafez04@2x

تعیین قوانین متفاوت قرنطینه بر اساس وضعیت واکسیناسیون دانش‌آموزان در انتاریو

اخبار ومقالات

پزشک ارشد انتاریو می گوید هزاران دانش آموز واکسینه نشده در مقایسه با همسالان واکسینه شده‌ی خود، در ماه سپتامبر با قوانین قرنطینه‌ی متفاوتی مواجه خواهند شد.
او هشدار داد افرادی که هنوز واکسن دریافت نکرده اند، در صورتیکه در معرض ویروس کرونا (exposed to COVID-19) قرار گرفته‌باشند، مجبور به یادگیری از خانه می شوند.
این در حالیست که دانش آموزان و کارمندان کاملا ایمن شده در صورت تماس با ناقل ویروس “با خطر بالا” (“high-risk”) و آزمایش منفی کرونا، با حداقل وقفه در محل کار یا مدرسه روبرو می شوند. اما دانش آموزان و کارمندان واکسینه نشده، باید بلافاصله حداقل برای ۱۰ روز قرنطینه شوند و حداقل به دو آزمایش منفی کرونا با فاصله‌ی هفت روز، قبل از بازگشت به مدرسه نیاز دارند و اگر تست روز هفتم مثبت باشد، ۱۰ روز دیگر باید در خانه بمانند.
این به آن معناست که درصورت تماس با ناقل ویروس کرونا، پتانسیل ۲۰ روز یادگیری از خانه برای دانش‌آموزان غیرواکسینه‌ وجوددارد.
مزیت ایمن سازی کامل، امکان ماندن در مدرسه و حضور در برنامه‌های ورزشی و مشارکت كامل در تمام فعالیت های اجتماعی محیط مدرسه است.
استان تلاش می کند بیش از ۳۰۰۰۰۰ دانش آموز واجد شرایط انتاریو را متقاعد کند که اولین دوز واکسن خود را دریافت‌کنند.
اکنون که شش هفته تا بازگشت دانش آموزان به کلاس‌ها مانده، داده های واکسن استانی نشان می دهد ۶۵ درصد از جوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله، یک دوز دریافت کرده اند، در حالی که ۴۲ درصد به طور کامل ایمن سازی شده اند.
واکسن برای همه در دسترس است، بنابراین اگر مردم واقعاً مایل به واکسیناسیون کامل قبل از بازگشت به مدرسه هستند، اکنون زمان انجام این کار است.

دیدگاهتان را بنویسید