Hafez Financial Services

پرداخت و بازپرداخت شهریه از ایران

Iran@2x

حافظ با سابقه ۱۵ ساله در پرداخت و باز پس گیری شهریه تنها صرافی ایرانی مورد تایید دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌باشد.

پرداخت شهریه تخصص ماست

 1. نامه پذیرش (LOA) خود را با پاسپورت خود ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق کارت اعتباری شهریه را می پذیرد.به ما اطلاع دهید که چقدر می خواهید پرداخت کنید و 4.5٪ کارمزد برای هزینه پورتال NYIT و 50 دلار برای هزینه حافظ اضافه کنید.
 3. شهریه شما ظرف 1 روز کاری به NYIT پرداخت خواهد شد.
 4. می توانید پرداخت را از پورتال NYIT خود مشاهده کنید.
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1. به صرافی حافظ از طریق یکی از شماره‌های واتساپ پیغام دهید.
 2. نامه پذیرش و پاسپورت خود را ارسال کنید.
 3. از طریق لینک دانشگاه مبلغ مورد پرداخت خود را به دلار کانادایی محاسبه کنید.
 4.  به مبلغ مورد محاسبه شده، ۲۰ دلار برای حفظ و جا اب جایی نرخ اضافه کنید، زیرا ممکن است از زمان ارسال چک تا زمان دریافت توسط دانشگاه، نرخ برابری تغییر کند.
 5.  مبلغ ۵۰ دلار هزینه حافظ را نیز اضافه کنید.
 6.  مبلغ محاسبه شده را در ایران پرداخت کنید.

 7. چک از طریق پست ثبت شده و قابل پیگیری ارسال خواهد شد.

 8. تصاویر چک و شماره پیگیری در اختیار دانشجو قرار می گیرد.

 9. FDU شهریه شما را ظرف 2-3 روز کاری دریافت می کند و به شما اطلاع می دهد.

 1. با دانشگاه مکاتبه کنید و در صورت واجد شرایط بودن درخواست فرم عودت را به دانشگاه بفرستید.
 2. در فرم بازپرداخت خود، حافظ را به عنوان گیرنده خود ذکر کنید.(شما می توانستید با هر صرافی شهریه خود را پرداخت کرده باشید و همچنان حافظ را به عنوان دریافت کننده خود داشته باشید).
 3. فرم پر شده را به FDU ارسال کنید.
 4. FDU بازپرداخت شما را تأیید می کند و وجوه را برای حافظ ارسال می کند.
 5. حافظ پس از دریافت وجه با شما تماس خواهد گرفت و به دانشجو در ایران پرداخت خواهد کرد.

*همه وجوه فقط به حساب دانشجو واریز می شود.

 1.  برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق Online Banking شهریه دریافت می‌کند.
 3. شهریه شما را از طریق Online Banking, با استفاده از شماره دانشجویی شما پرداخت می‌شود
 4. رسید واریزی بانکی,پس از یک روز کاری,  به شما ارسال خواهد شد.
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1.  برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق Online Banking شهریه دریافت می‌کند.
 3. شهریه شما را از طریق Online Banking, با استفاده از شماره دانشجویی شما پرداخت می‌شود
 4. رسید واریزی بانکی,پس از یک روز کاری,  به شما ارسال خواهد شد
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1.  برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق Online Banking شهریه دریافت می‌کند.
 3. شهریه شما را از طریق Online Banking, با استفاده از شماره دانشجویی شما پرداخت می‌شود
 4. رسید واریزی بانکی,پس از یک روز کاری,  به شما ارسال خواهد شد.
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1.  برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق دریافت پول در حساب بانکی خود، شهریه شما را دریافت می‌کند.
 3. شهریه شما به صورت مستقیم به حساب دانشگاه واریز و اطلاعات دانشجویی شما روی فیش بانکی درج میشود
 4. رسید واریزی بانکی به همراه اطلاعات خود را، طی ۱ روز کاری از ما دریافت کنید
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1. برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق Online Banking شهریه دریافت می‌کند.
 3. شهریه شما را از طریق Online Banking, با استفاده از شماره دانشجویی شما پرداخت می‌شود
 4.  رسید واریزی بانکی,پس از یک روز کاری,  به شما ارسال خواهد شد.
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1. برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق دریافت چک شهریه دریافت می‌کند.
 3. برای مبلغ شهریه شما، چک صادر می‌شود و اطلاعات دانشجو روی چک ذکر می‌شود.
 4. چک شهریه، با پست سفارشی به همراه کد رهگیری به صندوق پستی دانشگاه ارسال خواهد شد.
 5. پست در کانادا طی دو یا سه روز کاری انجام میشود.
 6. عکسِ چک و شماره کد رهگیری، طی یک روز کاری به شما ارسال میشود. همراه با داشتن کد رهگیری میتوانید هر لحظه پست خود را پیگیری کنید
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1. برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق Online Banking شهریه دریافت می‌کند.
 3. شهریه شما را از طریق Online Banking, با استفاده از شماره دانشجویی شما پرداخت می‌شود
 4.  رسید واریزی بانکی,پس از یک روز کاری,  به شما ارسال خواهد شد.
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
 1. برگه پذیرش و پاسپورت خود را برای ما ارسال کنید.
 2. این دانشگاه از طریق کردیت کارت شهریه دریافت می‌کند.
 3. با داشتن اطلاعات دانشجویی شما مثل اطلاعات حساب کاربری شما login میشویم و شهریه شما را از طریق کردیت کارت پرداخت می‌کنیم.
 4.  رسید پرداخت شهریه شما طی یک روز کاری برای شما ارسال میشود
 1.  بازپرداخت شما با درخواست بازپرداخت از دانشگاه شروع می شود
 2.  دانشگاه فرم های مناسب را برای پر کردن برای شما ارسال می کند
 3.  در فرم می توانید حساب بانکی حافظ را اضافه کنید تا بازپرداخت توسط حافظ دریافت شود
 4. پس از بازپرداخت وجه، دانشگاه به دانشجویان اطلاع خواهد داد
 5.  با اطلاعیه دانشگاه می توانید با حافظ پیگیری کنید
 6. پس از بازپرداخت، می توانید ریال ایرانی را ظرف 24 ساعت دریافت کنید
سایر دانشگاه‌ها و موسسات مالی نیز قابل انجام میباشند. در این صفحه فقط لیست پر بازدید کننده هارو مشاهده می‌کنید

نظرات مشتریان

The best currency exchange in the north shore! super friendly, their rate is better than other exchange company! the smile always on their face

Allen Bay
Allen Bay Customer

Amazing customer service and super informative. Highly recommended!

Sepy Kopahi
Sepy Kopahi Customer

Without a doubt, Hafez exchange is one of the best business centres in North shore which I would love to deal with them always.

Hafez Review
Mehri Tehrani Customer

Very professional team, excellent rate and customer service. I have always worked with them and happy with service I received. Strongly recommended.

Alireza Khalili Customer

Highly recommended! Fast, trustworthy, professional and always offers the best rate.

Sheri Abaeian
Sheri Abaeian Customer