۳۰ هزار نیروی کار خوداشتغال، مجبور به بازپرداخت مزایای اضطراری CERB نیستند

۳۰ هزار نیروی کار خوداشتغال، مجبور به بازپرداخت مزایای اضطراری CERB نیستند

طبق گفته ی آژانس درآمد کانادا (CRA) ۳۰ هزار نفر از افراد خوداشتغال، مجبور به بازپرداخت هیچ یک از مزایای اضطراری که از دولت دریافت کرده‌اند، نیستند.

این قانون شامل  کارکنان خوداشتغالی با شرایط زیر می‌شود:

?افرادی که در سال گذشته درآمد خالص خوداشتغالی کمتر از ۵۰۰۰ دلار داشته‌اند که شامل اظهارنامه‌ی مالیاتی سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم می‌شود

?افرادی که در ۱۲ ماه پیش از درخواست مزایای اضطراری، درآمد ناخالص آنها ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر باشد

البته این افراد باید دارای تمام معیارهای دیگری که دولت برای دریافت مزایای اضطراری تعیین کرده‌ نیز باشند.

مبلغ بازپرداخت، به صورت میانگین برای هر نفر ۸۰۰۰ دلار بوده و با احتساب حدود ۳۰ هزار نفر که مشمول این برنامه می‌شوند، جمعا ۲۴۰ میلیون دلار CERB بازپرداخت نمی‌شود.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد