گاوین وود ، خالق Polkadot، پانزدهم ژوئن را برای اولین حراج پاراچین Kusama پیشنهاد می کند.

گاوین وود ، خالق Polkadot، پانزدهم ژوئن را برای اولین حراج پاراچین Kusama پیشنهاد می کند.

اگر شورا به برنامه موقت آزمایشی که اخیراً منتشر شد رأی دهد ، اولین حراج پاراچین Kusama می تواند تا اواسط ماه ژوئن اتفاق بیفتد.
گاوین وود خالق Polkadot و Kusama ، یک برنامه آزمایشی برای حراج های شکاف پاراچین Kusama منتشر کرده است.
بر اساس پست وبلاگ ارسال شده در روز سه شنبه ، اولین شکاف حراج parachain در 15 ژوئن ساعت 12:00 به وقت تابستان اروپای مرکزی افتتاح می شود.
این برنامه آزمایشی ، با تصویب شورای کوساما و سایر ذینفعان KSM ، حراج پاراچین چرخه را تا 17 ژوئن منعقد می کند و مناقصه تا 22 ژوئن ادامه خواهد. داشت.
طبق پست Wood اگر شورای Kusama این برنامه را تأیید کند ، اولین برنده حراج شکاف پاراچین می تواند تا ساعت 11:00 صبح 22 ژوئن نمایان شود. حراج شکاف دوم پاراچین یک ساعت بعد آغاز می شود و حراج های بعدی شکاف در طول یک هفته برگزار می شود.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد