کانادا درخواست اقامت دائم مهاجرینی را که همسر یا فرزندشان، خارج از کشور باشند، متوقف می‌کند.


Notice: Array to string conversion in /home/yjs0k3qiupy6/public_html/wp-includes/category-template.php on line 196

کانادا درخواست اقامت دائم مهاجرینی را که همسر یا فرزندشان، خارج از کشور باشند، متوقف می‌کند.

سازمان مهاجرت کانادا برخی درخواستهای CEC و PNP را که خود متقاضی در کانادا بوده ولی همسر یا فرزندش خارج از کانادا هستند، مسدود کرده‌است.
این متقاضیان اقامت دائم، ‌از طرف کانادا پاسخی با این مضمون دریافت می‌کنند:
در مورد درخواست شما، چون افراد تحت تکفلتان، خارج‌از‌کشور هستند، برنامه متوقف خواهدشد. ما اکنون فقط در حال پردازش تقاضاهایی هستیم که کل خانواده در کانادا باشند‌. متاسفانه ما نمی‌دانیم چه زمانی محدودیتهای سفر برداشته خواهند‌شد.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد