پیشگویی موش‌خرماهای کانادا درمورد زمان فرارسیدن بهار

پیشگویی موش‌خرماهای کانادا درمورد زمان فرارسیدن بهار

Published 2 February 2022

دوم فوریه (February) در کانادا روز موش‌خرما (Groundhog Day) نام‌دارد!

طبق افسانه‌های عوام در آمریکای‌شمالی، موش‌خرماها می‌توانند آمدن بهار را پیشگویی‌کنند.
به‌این‌صورت که در روز دوم فوریه اگر موش‌خرما از لانه‌ی خود بیرون بیاد و سایه‌اش را ببیند، از سایه‌اش می‌ترسد و دوباره به لانه‌‌اش برمی‌گردد و به این معنی‌است که زمستان ۶ هفته‌ی دیگر ادامه‌دارد.
اما اگر سایه‌اش را نبیند و به لانه بازنگردد یعنی بهار نزدیک است.

کانادا چند موش‌خرمای پیشگوی مشهور دارد و طبق عکس‌العملهای آنها در روز دوم فوریه در این استانها زمستان ۶ هفته‌ی دیگر ادامه‌دارد:
● نوااسکوشیا
● کبک
● مانیتوبا
● آلبرتا
● بریتیش‌کلمبیا

اما در انتاریو بهار نزدیک است !

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد