Corporate Payment

پرداخت های شرکت ها

پرداخت های شرکت ها

پرداخت های
شرکتی

Corporate

حافظ در ارائه خدمات مالی، انتخاب اول شرکت‌های ایرانی کانادا می‌باشد. مشتریان فعلی حافظ وکلای مهاجرت، وکلای دادگستری، شرکت‌های مواد غذایی و کشاورزی، شرکت‌های تبلیغاتی و شرکت‌های حمل و نقل میباشند.

حافظ با درک حساسیت و مقیاس تراکنش‌های شما، یک مدیر حساب را برای ارائه خدمات سریع و کارآمد اختصاص خواهد داد. ما می‌توانیم به تراکنش‌های شما که شامل IRR، CAD، AED و ارزهای دیجیتال است کمک کنیم. برای پیوستن به لیست شرکت‌های حافظ با ما ارتباط بگیرید.

به لیست شرکت های همراه با ما بپیوندید

Golchin Immigration Service INC
Primal Construction
Study 2020 Consulting Group
RoseWood Photography
Mansouri Immigration Firm
Chelsea Immigration Service
Pax Law Corporation
BAZA Enterprises
Visa Mondial Immigration
Samakav Immigration Corp

پرسش ها و پاسخ های متداول