واکسن برای کودکان لازم‌ است؟ پزشک ارشد بریتیش‌کلمبیا پاسخ می‌دهد.

واکسن برای کودکان لازم‌ است؟ پزشک ارشد بریتیش‌کلمبیا پاسخ می‌دهد.

در بریتیش‌کلمبیا با برداشته‌شدن محدودیتهای کرونا در طی تابستان، بسیاری از مردم، نگاهشان به پاییز است که بچه‌ها به مدرسه بازمی‌گردند.
اگرچه درحال‌حاضر کودکان زیر ۱۲ سال واجدشرایط واکسیناسیون نیستند، اما پزشک ارشد بی.سی. دکتر هنری (Henry) می‌گوید مطالعاتی درحال انجام است و احتمال دارد در آینده، واکسن‌های فایزر (Pfizer) و مدرنا (Moderna) برای این گروه‌سنی نیز در دسترس قراربگیرند.
همچنین داده‌های خوبی وجود دارد که نشان می‌دهد به‌ازای هر ۲۰درصد افزایش واکسیناسیون در بزرگسالان، کودکان نیز ایمن می‌شوند، حتی اگر واکسنی دریافت نکرده‌باشند.
در استان بریتیش‌کلمبیا، کودکان زیر ۱۲ سال، حدود ۱۱درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، پزشک ارشد استان اطمینان دارد که می‌توان میزان انتقال را حتی بدون واکسیناسیون کودکان، در سطح پایینی نگاه‌داشت.
دکتر هنری در سخنان خود گفت : من فکر می‌کنم در سطح جهانی، برای ما ضروریست که از کارکنان بهداشتی و بزرگسالان در بسیاری از کشورهای دیگر محافظت کنیم. همین موضوع است که همه‌ی ما را به عنوان یک جامعه‌ی جهانی، ایمن می‌کند. سپس با در دسترس قرارگرفتن واکسن در آینده، می‌توان بررسی کرد که چگونه کودکان را هم واکسینه‌کنیم.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد