نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال در انتاریو می‌توانند دوز تقویتی واکسن کرونا را دریافت کنند

نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال در انتاریو می‌توانند دوز تقویتی واکسن کرونا را دریافت کنند

Published February 14, 2022

در استان انتاریو، نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله از ۱۸ فوریه (February) می‌توانند دوز تقویتی واکسن کرونای خود را رزرو‌کنند.
برای این‌کار مثل گذشته باید ازطریق سیستم رزرو استانی یا داروخانه‌های منتخب، اقدام‌کنند.
بین آخرین دوز دریافتی و دوز جدید هم باید حداقل ۶ ماه فاصله وجودداشته باشد.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد