موارد ابتلا در کانادا اکنون ۴۰۰ درصد بیشتر از پیک موج سوم است.

موارد ابتلا در کانادا اکنون ۴۰۰ درصد بیشتر از پیک موج سوم است.

با توجه به اینکه سویه‌ی Omicron اکنون به سرعت در سراسر کشور در حال گسترش است، میانگین تعداد موارد روزانه ۶۵ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته و آمار بستری هم ۹۱ درصد بیشتر شده‌است.
در ۷ روز گذشته، به طور متوسط روزانه نزدیک به ۴۲ هزار مورد ابتلا گزارش شده‌ و در حالی که شواهد اولیه حاکی از آن است که خطر بستری شدن در بیمارستان درصورت ابتلا به Omicron از دلتا کمتر است، اما اکنون به دلیل شتاب ناگهانی Omicron و حجم بسیار زیاد موارد، نرخ بستری نیز افزایش یافته‌است.

مقامات بهداشتی کانادا می‌گویند:
تعداد موارد در حال حاضر حدود ۴۰۰ درصد بیشتر از اوج موج سوم است.

افزایش موارد جدید، باعث شده که افرادیکه پرخطر نیستند دسترسی محدودی به تست PCR داشته باشند و به آنها گفته می شود که اگر علائم دارند، باید تصور کنند که آلوده هستند و خود را ایزوله کنند.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد