مزایای CRB به افرادی‌که اظهارنامه‌ی مالیاتی را ثبت‌نکرده‌اند، تعلق نمی‌گیرد.

مزایای CRB به افرادی‌که اظهارنامه‌ی مالیاتی را ثبت‌نکرده‌اند، تعلق نمی‌گیرد.

مدتی است که دولت فدرال سیگنال می‌دهد که کانادایی‌ها باید مالیات خود را ثبت کنند تا واجدشرایط دریافت کمک اضطراری کرونا باشند.

اکنون طبق تغییرات اخیر در وب‌سایت دولت کانادا، مزایای بهبودی کانادا (Canada Recovery Benefit) یا CRB برای افرادی که هنوز مالیات خود را برای سالهای ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ ثبت نکرده اند، از دسترس خارج‌شد.

سایر معیارهای واجدشرایط بودن برای دریافت CRB مانند گذشته است، اما افرادیکه اظهارنامه‌ی مالیاتی ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ را ثبت‌نکرده‌اند، دیگر نمی‌توانند مزایای CRB را دریافت‌کنند.

?️اگر از ۲۷ سپتامبر (September) سال ۲۰۲۰ برای کمتر از ۲۱ دوره درخواست داده اید یا
?️ برای دوره‌ی زمانی ۴ تا ۱۷ ژوئیه (July) سال ۲۰۲۱ یا در بازه های زمانی قبلی، درخواست کرده اید :
اظهارنامه‌ی مالیاتی ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ مورد نیاز نخواهد بود.

در کانادا کسانی که شغل خود را به دلیل کرونا از دست داده اند یا در این پاندمی، متوسط درآمد هفتگی آنها نسبت به سال قبل، ۵۰ درصد کاهش داشته‌است، واجدشرایط دریافت CRB هستند وهردوهفته یکبار، مبلغ ۱۰۰۰ دلار از دولت دریافت می‌کنند.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد