مراحل اخذ شهروندی کانادا؛ پارت اول: درخواست شهروندی

مراحل اخذ شهروندی کانادا؛ پارت اول: درخواست شهروندی

اولین مرحله برای اخذ شهروندی (Citizenship) کانادا ارسال درخواست (Application) است.
برای اینکار می‌توانید به وبسایت Canada.ca بخش شهروندی مراجعه‌کنید و ببینید واجدشرایط ثبت آنلاین هستید یا خیر.
برای درخواست غیر آنلاین هم می‌توانید کلیه‌ی دستورالعمل‌ها و فرم‌های مورد نیاز را در وبسایت مشاهده‌کنید.

شرایط و الزامات موردنیاز برای درخواست :

● در روزی که درخواست را امضا می کنید باید ۱۸ سال یا بیشتر داشته باشید
● مقیم دائم (Permanent resident) کانادا یا landed immigrant بوده و در وضعیت غیرقطعی نباشید
● حداقل ۱۰۹۵ روز (۳ سال) از ۵ سال قبل از درخواست را در کانادا زندگی کرده باشید
● ثبت مالیات بر درآمد
● در ارزیابی‌ها باید نشان دهید که در زبان انگلیسی یا فرانسوی دانش کاملی دارید (اگر در هنگام درخواست، سن شما بین ۱۸ تا ۵۴ سال باشد)
● باید نشان دهید که از کانادا و مسئولیت‌ها و امتیازات شهروندی آگاهی دارید

● نباید به درخواست مقامات کانادایی تحت حکم ترک (removal order) کانادا باشید و همچنین نباید ممنوعیتی بابت سابقه‌ی کیفری و تعارض با قوانین کانادا داشته‌باشید.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد