قوانین مربوط به استفاده از ماسک و واکسیناسیون دانشگاه‌ها و کالج‌های کانادا با شروع سال جدید آموزشی

قوانین مربوط به استفاده از ماسک و واکسیناسیون دانشگاه‌ها و کالج‌های کانادا با شروع سال جدید آموزشی

Published August 26, 2022

الزامات ماسک و واکسن در دانشگاه‌ها و کالج‌های کانادا متفاوت است و اگر به زودی شما نیز وارد دانشگاه می‌شوید بهتر است از این الزامات باخبر شوید.

• University of Toronto

 تزریق دو دوز واکسن و حداقل تزریق یک دوز تقویتی
 پوشیدن ماسک اجباری نیست مگر در فضاهای بسته‌ای که حفظ فاصله فیزیکی امکان‌پذیر نیست

• Dalhousie University

 الزام استفاده از ماسک در تمام کلاس‌های فضای بسته از جمله کتابخانه
 الزام واکسیناسیون وجود ندارد

• Humber College

 الزام واکسیناسیون وجود ندارد
 هنگام ورود به کالج غربالگری فعال وجود ندارد

• Western University

 الزام استفاده از ماسک
 الزام واکسیناسیون (دو دوز واکسن اولیه بعلاوه یک دوز واکسن تقویتی مورد تایید بهداشت کانادا)
 مدرک واکسیناسیون بایستی تا اول اکتبر به دانشگاه ارائه گردد
 دانشجویان ساکن در اقامتگاه‌های دانشجویی پیش از اقامت باید دوز تقویتی دریافت کنند

• University of Alberta

 الزام ماسک و واکسن وجود ندارد، اگرچه دانشگاه توصیه می‌کند دانشجویان از ماسک استفاده کنند و واکسن‌ها را دریافت کنند
• Seneca College

 الزام واکسیناسیون کامل
 الزام استفاده از ماسک در فضاهای آموزشی، استادان و دانشجویان هنگام ارائه با حفظ فاصله فیزیکی می‌توانند ماسک را در آورند.
 در کریدورها، کتابخانه، کافه تریا و فضاهای باز دیگر استفاده از ماسک اختیاری است.

• University Of Calgary

 الزام استفاده از ماسک و واکسیناسیون وجود ندارد اما به شدت توصیه می‌شود

• McMaster University

 واکسیناسیون و استفاده از ماسک اجباری نیست

• University of BC

 عدم الزام ماسک

• McGill University

 عدم الزام ماسک

• University of Manitoba

 الزام استفاده از ماسک (بویژه KN95)، هنگام تدریس امکان خارج کردن ماسک با حفظ فاصله فیزیکی وجود دارد

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد