صنعت گردشگری در کانادا احتمالا تا پاییز سال آینده باید روی سفرهای داخلی حساب‌کند.

صنعت گردشگری در کانادا احتمالا تا پاییز سال آینده باید روی سفرهای داخلی حساب‌کند.

صنعت گردشگری از جمله بخش‌هایی است که به شدت تحت تأثیر این همه‌گیری قرار گرفته است. با وجود عدم قطعیت اطلاعات موجود در مورد سویه‌ی Omicron، وزیر گردشگری گفت که احتمالا به‌این زودی نمی‌توانیم شاهد بازگشت مسافران بین المللی باشیم و حداقل تا سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۲ باید روی سفرهای داخلی متمرکز شویم.

اگرچه سفرهای داخلی گامی مهم برای راه اندازی مجدد صنعت گردشگری است، اما نمی تواند شکاف درآمدی ناشی از توقف سفرهای بین المللی را پر کند.

گردشگری و توریسم از یک صنعت ۱۰۵ میلیارد دلاری در سال قبل از همه‌گیری به صنعتی ۵۳ میلیارد دلاری در حال حاضر کاهش یافته است.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد