سیستم درآمد بازنشستگی در کانادا (قسمت ۲)

سیستم درآمد بازنشستگی در کانادا (قسمت ۲)

?️طرح های بازنشستگی با حمایت کارفرما

دو منبع درآمد دیگر برای بازنشستگی طرحهایی هستند که ازطریق حمایت کارفرما تامین می‌شوند:
● طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده گروهی ( RRSP )
● طرح بازنشستگی ثبت شده ( RPP )
در این دو طرح‌، شما و کارفرمایتان (یا فقط کارفرمایتان) به طور منظم مبلغی را پرداخت می‌کنید تا هنگامی که بازنشسته می شوید، بتوانید مستمری دریافت‌کنید.

?️پس انداز و سرمایه گذاری بازنشستگی شخصی

دو منبع متداول درآمد بازنشستگی شخصی، طرح‌های پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌شده ( RRSPs ) و حساب‌های پس‌انداز بدون مالیات ( TFSAs ) هستند.

?️تبدیل پس انداز به درآمد بازنشستگی

برخی از گزینه ها عبارتند از:

تبدیل RRSP به صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده ( RRIF )
خرید سالیانه سرمایه گذاری پول در اشکالی مانند سهام یا اوراق قرضه

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد