راهنمای جامع مالی ؛ پارت 2


Notice: Array to string conversion in /home/yjs0k3qiupy6/public_html/wp-includes/category-template.php on line 196

راهنمای جامع مالی ؛ پارت 2

امتیاز اعتبار (Credit Score) بسازید.
متأسفانه، مهاجران نمی توانند امتیازات اعتباری کشورهای قبلی خود را به کانادا منتقل کنند و نیاز به بازسازی اعتبار خود از ابتدا دارند. این امتیاز یک عدد بین 300-900 بوده و هرچه امتیاز شما بیشتر باشد ، احتمال تأیید وام در آینده بیشتر است.

از کارت اعتباری ایمن استفاده کنید.
امتیاز اعتباری را می توان به تدریج با استفاده از کارت اعتباری و پرداخت مداوم مانده‌ی (balance off) ماهانه ایجاد کرد. این احتمال وجود دارد که شما بلافاصله پس از مهاجرت خود، فقط واجد شرایط کارت اعتباری ایمن شوید. این کارت های ایمن به ودیعه (deposit) نیاز دارند ، اما از آنجا که صادرکنندگان کارت، پرداخت های شما را به دفاتر اعتباری گزارش می دهند، به مرور امتیاز خود را افزایش می دهید. همیشه هر ماه مانده‌ی خود را کامل پرداخت کنید تا مجبور به پرداخت هزینه های بهره نباشید.

از ابزار ایجاد اعتبار استفاده کنید.
رتبه بندی اعتباری خوب می تواند تأثیر مهمی در مواردی مانند یافتن شغل ، گرفتن وام ، اجاره آپارتمان و حتی داشتن خانه داشته باشد. خوشبختانه شرکت های مالی وجود دارند که می توانند به شما در افزایش نمره اعتباری کمک کنند .

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد