دولت کانادا شرایط دریافت کمک‌های مالی کرونا را موقتا تغییرداد

دولت کانادا شرایط دریافت کمک‌های مالی کرونا را موقتا تغییرداد

دولت فدرال شرایط دریافت کمک‌های مالی پاندمی را موقتا گسترش‌داد تا افرادیکه تحت‌تأثیر محدودیت های جدید ناشی از اومیکرون Omicron قرار گرفته‌اند بتوانند واجدشرایط دریافت این حمایتهای مالی شوند.

بر این اساس، کمک‌های برنامه‌ی قرنطینه‌ی محلی Local Lockdown Program و مزایای قرنطینه‌ی کارگران Canada Worker Lockdown Benefit هم شامل کسانی می‌شود که در قرنطینه‌ی «کامل» بیش از ۱۴ روز هستند و هم کارفرمایانی که مشمول محدودیت ظرفیت ۵۰ درصدی یا بیشتر، شده‌اند.
دولت همچنین آستانه کاهش درآمد ماهانه فعلی را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش می دهد و کارفرمایان واجد شرایط یارانه دستمزد و اجاره بین ۲۵ تا ۷۵ درصد دریافت خواهند کرد.
با این تعدیل ها، کارگران مشاغلی هم که مشمول محدودیت ظرفیت ۵۰ درصدی یا بیشتر شده‌اند، می‌توانند مزایای قرنطینه کارگران را دریافت‌کنند و مبلغ آن هم ۳۰۰ دلار در هفته می‌باشد.
این تغییرات از ۱۹ دسامبر تا ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ اعمال می شود.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد