دستمزد مهاجران در کانادا روند افزایشی دارد.

دستمزد مهاجران در کانادا روند افزایشی دارد.

در سال های اخیر، دستمزد مهاجران در کانادا در حال افزایش بوده‌است.
این درحالیست که متوسط درآمد مهاجران بدون تجربه کانادایی، کمتر از کسانی است که در کانادا کار و تحصیل کرده اند.
میانگین دستمزد مهاجرانی که در سال 2018 ساکن دائم شدند، در سال 2019 31900 دلار گزارش شده است که بالاترین میزان در میان تمام گروه های مهاجرانی است که از سال 1981 به کانادا آمده اند اما همچنان تقریباً ۱۸ درصد کمتر از میانگین دستمزد نیروی کار متولد کانادا با 38800 دلار در سال 2019 بود.

ازطرفی وقتی فقط به متقاضیان اصلی برنامه‌های مهاجرتی طبقه اقتصادی نگاه می‌کنیم، متوسط دستمزدشان 43600 بوده که ۱۲ درصد بالاتر از دستمزد متولدین کاناداست.
این گروه از مهاجران، تحصیلات تکمیلی داشته و حداقل یک زبان رسمی را می‌دانند.
به نظر می رسد داشتن تجربه قبل از مهاجرت در کانادا بر دستمزد مهاجران تأثیر می گذارد، زیرا ابزاری را برای مهاجران فراهم می کند تا مهارت های زبانی و دانش بازار کار کانادا را بهبود بخشند. تجربه کانادایی به سه گروه تقسیم می‌شود: تجربه کار و تحصیل، فقط کار و تجربه تحصیلی .

مهاجرانی که قبل از پذیرش، هم تجربه کار و هم تجربه تحصیلی داشتند، یک سال بعد بالاترین میانگین دستمزد را داشتند.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد