حساب‌های برخی از معترضان اخیر کانادا مسدود شده‌است

حساب‌های برخی از معترضان اخیر کانادا مسدود شده‌است

Published February 17, 2022

به‌گفته‌ی معاون نخست‌وزیر کانادا، حساب‌های برخی افراد که با محاصره‌ی کاروان کامیون‌داران و اعتراضات غیرقانونی، مرتبط بوده‌اند مسدود شده‌است.

دولت تصمیم دارد جزئیات بیشتری در مورد تعداد حساب‌های تعلیق شده ارائه ندهد و در روزهای آینده، حساب‌های بیشتری را نیز مسدودکند.

اتاوا در روز دوشنبه با استناد به قانون شرایط اضطراری، اختیارات جدیدی را به مؤسسات مالی داده تا حساب فرد یا شرکتهایی را که به محاصره‌های اخیر مرتبط هستند، بدون حکم دادگاه مسدود یا تعلیق کنند و ارائه‌ی خدمات مالی به دارندگان این حسابها را متوقف‌کنند.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد