تعطیلی شبانه‌ی استنلی‌پارک ونکوور برای پیشگیری از خطر آتش‌سوزی

تعطیلی شبانه‌ی استنلی‌پارک ونکوور برای پیشگیری از خطر آتش‌سوزی

ونکوور ۴۵ روز بدون بارندگی بوده و به‌حدی گرم و خشک شده که مقامات شهرداری تصمیم گرفتند دسترسی غیرضروری به استنلی پارک (Stanley Park) را درطول شب ممنوع‌کنند.
هیئت مدیره‌ی پارک ونکوور در بیانیه ای اعلام‌کرد : از جمعه شب، تمام دسترسی های غیر ضروری به پارک بین ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح، ممنوع می شود.
این برنامه تا تا زمانی ادامه‌دارد که خطر آتش‌سوزی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
وسایل نقلیه، دوچرخه، عابران پیاده و کلیه‌ی افرادی که حضورشان در پارک، ضروری نیست، برگشت داده می شوند.

اما برخی هنوز می توانند از پارک عبور کنند:
به مشتریان و کارکنان اجازه داده می‌شود تا به کسب‌و‌کارهای واقع در محدوده ۴۰۵ هکتاری خود برسند. مسافران اتوبوس شماره 19 TransLink می توانند به مسیر دسترسی داشته باشند و کارکنان خدمات اضطراری نیز اجازه‌ی عبور دارند.
گذرگاه Stanley Park Causeway نیز باز خواهد ماند.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد