به گفته‌ی برخی منابع، انتاریو درنظردارد مدارس را تا سپتامبر بسته ‌نگه‌ دارد

به گفته‌ی برخی منابع، انتاریو درنظردارد مدارس را تا سپتامبر بسته ‌نگه‌ دارد

به گفته‌ی برخی منابع، کمیته‌ی برنامه‌ ریزی و اولویت ‌بندی دولت، روز دوشنبه تصمیمات اولیه برای عدم بازگشایی مدارس تا پایان ژوئن (June) را اتخاذ ‌کرده ‌است.
این تصمیم حتی شامل بازگشایی های منطقه‌ای نیز می‌باشد.
تصمیم کمیته می‌بایست در جلسه‌ی چهارشنبه‌ی کابینه نیز طرح و نهایی ‌شود. بنابراین هنوز احتمال دارد تغییرکند.
دولت نگران است که با بازگشایی مدارس، شیوع بیماری در برخی مناطق افزایش یابد.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد