برای خرید خانه در کانادا به چه مقدار پیش‌پرداخت نیاز دارید؟

برای خرید خانه در کانادا به چه مقدار پیش‌پرداخت نیاز دارید؟

بخشی از قیمت کل خرید خانه، به‌صورت پیش پرداخت (down payment) و مابقی آن توسط وام دریافتی از بانک یا موسسه‌ی مالی تامین می‌شود.
حداقل مبلغ مورد نیاز برای پیش پرداخت، بستگی به قیمت خرید خانه دارد.

?اگر پیش پرداخت، کمتر از ۲۰ درصد قیمت خانه باشد، باید بیمه‌ی وام مسکن خریداری کنید.

نحوه‌ی محاسبه‌ی حداقل مبلغ پیش‌پرداخت :

● اگر قیمت ملک، ۵۰۰۰۰۰ دلار یا کمتر باشد، مبلغ پیش‌پرداخت، ۵ درصد قیمت خرید خواهدبود. مثلا : برای ملکی به ارزش ۴۰۰ هزار دلار، پیش‌پرداختی معادل ۲۰ هزار دلار نیاز است
● اگر قیمت ملک بین ۵۰۰۰۰۰ دلار تا ۹۹۹۹۹۹ دلار باشد، مبلغ پیش‌پرداخت برای ۵۰۰۰۰۰ دلار آن ۵% و مابقی قیمت ملک ۱۰% است . مثلا : برای ملکی به ارزش ۶۰۰ هزار دلار، باید ۲۵ هزار دلار برای ۵۰۰ هزار دلار آن و ۱۰ هزار دلار برای ۱۰۰ هزار دلار باقیمانده، بپردازید یعنی در مجموع ۳۵ هزار دلار
● اگر قیمت ملک یک میلیون به بالا باشد باید ۲۰% آن را به عنوان پیش‌پرداخت بپردازید.

اگر خود اشتغال self-employed هستید یا سابقه‌ی اعتباری ضعیفی دارید، ممکن است وام دهنده، شما را ملزم به ارائه‌ی پیش پرداخت بیشتر یا خرید بیمه‌ی وام مسکن کند.

به طورمعمول، حداقل پیش پرداخت باید از محل وجوه شخصی باشد.

بیمه وام مسکن (mortgage loan insurance) چیست؟
این بیمه در صورتیکه نتوانید بازپرداخت وام مسکن خود را انجام دهید، از وام‌دهنده‌ی مسکن (mortgage lender) محافظت می‌کند. گاهی اوقات بیمه وام مسکن را بیمه‌ی پیش‌فرض وام مسکن نیز می‌نامند.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد