بانک جهانی نمی خواهد در انقلاب بیت کوین ال سالوادور سهیم باشد.

بانک جهانی نمی خواهد در انقلاب بیت کوین ال سالوادور سهیم باشد.

انقلاب السالوادور در بیت کوین به دیوار آجری برخورد چراکه بانک جهانی حاضر به کمک در زیر ساخت های فنی نیست.

به گزارش رویترز، بانک جهانی از کمک به السالوادور برای ادغام بیت کوین در زیرساخت های مالی خود امتناع کرده است.

کشور آمریکای مرکزی هفته گذشته با تصویب لایحه ای مبنی بر پیشنهاد فروش قانونی بیت کوین ، تاریخ آنرا ثبت کرد. با این حال، از آن زمان مقاماتی از جمله صندوق بین المللی پول با این ایده مخالفت کرده اند.

با اجتناب بانک جهانی از بیت کوین، واضح است که دولت های جهانی از آزادی مالی برخوردار نیستند.

بانک جهانی به بیت کوین پاسخ منفی داد.
بانک جهانی اعلام کرد این امر به دلیل”کاستی های محیطی و شفافیت” ارز رمزپایه پیشرو ، به اجرای بیت کوین توسط السالوادور کمک نمی کند.

سخنگوی بانک جهانی تأیید کرد که این سازمان متعهد به حمایت از السالوادور از بسیاری جهات برای شفافیت ارزی و قانونمندی است.اما این پیشنهاد شامل کمک به اجرای بیت کوین نمی شود.

Sarafy Hafez
صرافی حافظ

حافظ یکی از معتبرترین نام ها در صنعت خدمات مالی ایرانیان کانادا می باشد. با 17 سال تجربه، حافظ کانالی امن و سریع را برای تمامی مشتریان فراهم می سازد